Στοιχεία Επικοινωνίας

Μεσολόγγι, Σταυροπούλου & Κάτση 7
Τηλ:26310-55281
Κιν. 6973-236476
Facebook: Σήφης Εμμανουήλ Κουράκης
e-mail:
kourakis123@yahoo.gr
(ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

Για τα βιβλία «Απρόσεκτος συχνά, αδιάφορος ποτέ» και «Διάσπαση Προσοχής, η άλλη όψη της αφαίρεσης», επικοινωνήστε με το Διαγνωστικό Κέντρο Παιδοψυχολογίας του Δρ. Σήφη Κουράκη στοΜΕΣΟΛΟΓΓΙστο τηλέφωνο: 26310-55281


Για τα βιβλία «Απρόσεκτος συχνά, αδιάφορος ποτέ» και «Διάσπαση Προσοχής, η άλλη όψη της αφαίρεσης», επικοινωνήστε με το Διαγνωστικό Κέντρο Παιδοψυχολογίας του Δρ. Σήφη Κουράκη στο Μεσολόγγι στο τηλέφωνο: 26310 - 55281ΒΙΒΛΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣΔρ. Κουράκης Σήφης
   - Νευροψυχολόγος Παίδων - Παιδοψυχολόγος (Ph.D), Ψυχολόγος (B.Sc) - Παιδαγωγός (B.Sc), 
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ηρακλείου Κρήτης

   Τηλ:  26310 - 55281     6973-236476       (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

 Σελίδα στο FaceBook:
Σήφης Εμμανουήλ Κουράκης


ΙΑΤΡΟΝΕΤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ο Γονεϊκός & Εκπαιδευτικός Κατάλογος Οδηγιών Συμπεριφοράς & Μάθησης με τίτλο: «Απρόσεχτος συχνά, αδιάφορος ποτέ!» είναι μέρος πρωτότυπης - παγκόσμιας - πανεπιστημιακής έρευνας, που ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε στον Τομέα Ψυχιατρικής & Επιστημών της Συμπεριφοράς της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2004, στα πλαίσια Διδακτορικής Διατριβής.

Οι οδηγίες, αναφέρονται σε συμπεριφορές ορίων, προσαρμογής, παρορμητικότητας, απροσεξίας και μνήμης εργασίας (μαθησιακής μνήμης) «των φυσιολογικών» (με επαρκή νοημοσύνη) παιδιών, κατά την φοίτησή τους στο δημοτικό σχολείο.
Η έρευνα έχει κατατεθεί επίσημα στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Παράλληλα, έχει εγκριθεί από το παν/μιο Louisville των ΗΠΑ και το παν/μιο Σεβίλλης της Ισπανίας ενώ δημοσιεύσεις και καταχωρήσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας υπάρχουν στις ιστοσελίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ιατρικής των Η.Π.Α. στο online journal Behavioral and Brain Functions και στο journal Learning Times (Learning Disabilities Association of Minnesota) του Παν/μίου της Μινεσσότα.

Τα επιστημονικά συμπεράσματα και η γλώσσα των καταλόγων και των οδηγιών, έχουν - κατά το δυνατόν - απλοποιηθεί, δεδομένου ότι απευθύνονται, κυρίως σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς. Το παρόν βιβλίο διατίθεται από το Κέντρο Παιδοψυχολογίας - Συμβουλευτικής και στην αγγλική γλώσσα (αποτελεί Α' Παγκόσμια Έρευνα, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Κρήτης για την Υπερκινητικότητα και την Διάσπαση προσοχής).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βιβλίου :
"Απρόσεκτος συχνά, αδιάφορος ποτέ!"


ΒΙΒΛΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Α’ ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

"ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ"
ΑΘΗΝΑ 1996


ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ
α. Ορισμός και αίτια Μαθησιακών Δυσκολιών δυσχερειών και δυσλεξίας

Είναι γνωστό ευρέως διαδεδομένο ότι ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες δυσχέρειες (learning disabilities) χρησιμοποιείται πάνω από τριάντα χρόνια στο χώρο της επιστημονικής έρευνας.

Αρχικά είχε προταθεί από τον Samnol Kirk(1) (1962) για να περιγράψει την χαμηλή σχολική επίδοση ατόμων με κανονικό δείκτη νοημοσύνης νοητικό επίπεδο.

Τα αίτια των Μαθησιακών Δυσκολιών Δυσχερειών έχουν αναζητηθεί από αρκετούς ερευνητικούς και επιστημονικούς χώρους ενώ έχουν γίνει δεκάδες έρευνες μελέτες και προτάσεις, όχι μόνο για τους αιτιολογικούς παράγοντες, αλλά και για το πως εμφανίζεται και από τι συνίσταται μια Μαθησιακή Δυσκολία Δυσχέρεια.

Από κλινική σκοπιά οπτική, ο όρος Μαθησιακή Δυσκολία Δυσχέρεια υποδεικνύει ότι η σχολική επίδοση δεν προσεγγίζει τα ανάλογα - με το δείκτη νοητικών ικανοτήτων - επίπεδα, στο παιδί. (Μεγαλοκονόμου Θεοφανώ, 1988)(2).

Ένας από τους ευρύτερα αποδεκτούς, ψυχοπαιδαγωγικά νευροψυχολογικά, ορισμούς για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Δυσχέρειες, ο οποίος έχει και νομική ισχύ είναι νομικά κατοχυρωμένος, τονίζει επισημάνει  ότι οι Μαθησιακές Δυσκολίες Δυσχέρειες  αφορούν σε μια ομάδα ανομοιογενών διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με εγγενείς δυσκολίες σε πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής και ακόμα, μαθηματικών ικανοτήτων δεξιοτήτων.

Οι διαταραχές δυσχέρειες αυτές, αποδίδονται σε δυσλειτουργία ανεπάρκεια του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και ενίοτε, εμφανίζονται παράλληλα με άλλες μειονεξίες ελλείψεις, χωρίς να αποτελούν το άμεσο αποτέλεσμα αυτών (Hammill et. all, 1981)(3).

Οι περισσότεροι ερευνητές μελετητές σήμερα συμφωνούν όσον αφορά στην ανομοιογένεια του πληθυσμού των παιδιών με Μαθησιακές Διαταραχές Δυσχέρειες, συμπεριλαμβάνοντας στο πλαίσιο επίπεδο εκδήλωσής εμφάνισής τους προβλήματα όπως: η Ελάχιστη Εγκεφαλική Δυσλειτουργία ανεπάρκεια, η Υπερκινητικότητα, η Ειδική Δυσλεξία κ.λ.π.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, δυσχεραίνεται δυσκολεύεται τόσο η ταξινόμηση των Μαθησιακών Δυσκολιών Δυσχερειών όσο και η εκτίμηση της συχνότητάς τους.

Ωστόσο Παρόλα αυτά, είναι γεγονός, ότι η ομάδα διαταραχών δυσχερειών η οποία έχει ερευνηθεί περισσότερο απ’όλες, είναι εκείνη των δυσλεξικών παιδιών.

Αυτό οφείλεται στην αυξημένη συχνότητα εμφάνισης εκδήλωσης της διαταραχής δυσχέρειας αλλά και στην συγκεντρωτική της διάσταση αφού πρωτογενώς ή δευτερογενώς, εμφανίζεται με συμπτώματα υπερκινητικότητας, προβλημάτων αντιληπτικής δυσλειτουργίας ανεπάρκειας και εξελικτικής ανεπάρκειας δυσλειτουργείας (4) (Rourke and Finlayson, 1978).

Αν θέλουμε να εντοπίσουμε τη θέση της δυσλεξίας μέσα στο πλαίσιο των Μαθησιακών Δυσκολιών Δυσχερειών, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό συμφωνίας για συνάφεια με την οργανική βάση ρίζα της διαταραχής (5,6,7).

Συγχρόνως όμως, παρίστανται σοβαρές διαφωνίες αντιρρήσεις για το πως εκδηλώνεται εμφανίζεται  η λειτουργική βλάβη και για το ποιες είναι οι λειτουργικές διαδικασίες οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα δεξιότητα ανάγνωσης και γραφής (Πόρπαδας Κ.,1981)(8).

Σύμφωνα με τον πανεπιστημιακό καθηγητή ψυχολόγο-Παιδαγωγό Κ.Δ.Πόρποδα, είναι δυνατόν να κατατάξουμε τις θεωρητικές θέσεις για την αιτιολογία τα αίτια της δυσλεξίας σε τέσσερις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι θεωρώντας  ότι η δυσλεξία είναι αποτέλεσμα προϊόν α) νευρολογικής υπολειτουργίας β) ελλιπούς ημισφαιρικής εγκεφαλικής ημισφαιρικής κυριαρχίας γ) γενετικών ανωμαλιών δυσλειτουργειών και δ) λειτουργικών ανωμαλιών, σε αντιληπτικό και γνωστικό επίπεδο.

Ο αναφερόμενος επιστήμονας ειδικός, μελετώντας εξετάζοντας ιδιαίτερα την Ειδική Δυσλεξία, τονίζει επισημαίνει ότι οι περισσότεροι ερευνητές μελετητές των Μαθησιακών Δυσκολιών Δυσχεριών, συμφωνούν στο ότι τα συμπτώματα της δυσλεξίας είναι ποικίλα πολλαπλά και αναφέρονται σε κινητικότητα, νευρολογική κατάσταση, διαδικασίες αντίληψης και γνωστική ανάπτυξη εξέλιξη.

Εξάλλου Εκτός αυτού, και άλλοι ερευνητές μελετητές έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με την Ειδική ή Εξελικτική Δυσλεξία(9) (Spesific or developmental dyslexia), την οποία συγκαταλέγουν συνυπολογίζουν στις διαταραχές δυσκολίες ανάγνωσης και γραφής όπου υποβόσκουν, ως προδιάθεση, η αδυναμία για ακουστική και οπτική διάκριση, εμφανής και γρήγορη κόπωση κούραση και μεγάλες διακυμάνσεις στην επίδοση.

Ωστόσο Εντούτοις, ο αναφερόμενος προσδιορισμός καθορισμός τόσο της δυσλεξίας όσο και ευρύτερα των Μαθησιακών Δυσκολιών Δυσχερειών σε “πεδία” λειτουργιών όπως η γραφή και η ανάγνωση, δεν αποκλείει εξαιρεί μια ευρύτερη αιτιολογία της δυσλεξίας με επεκτάσεις σε λειτουργίες όπως μνήμη, προσοχή, ταξινόμηση αριθμητικών εννοιών κ.λ.π.

Οι περισσότεροι από τους σύγχρονους ερευνητές, Οι περισσότεροι σύγχρονοι μελετητές συμφωνούν στην ύπαρξη νευρολογικής βάσης των Μαθησιακών Δυσκολιών Δυσχερειών, αναγνωρίζοντάς την ως την πλέον κυρίαρχη εξέχουσα τάση για την αιτιολόγησή τους (10,11,12).

Υποθέτουν Πιθανολογούν δε, ότι εγκεφαλικά, υφίσταται υπάρχει μια ηλεκτροχημική μετάδοση των διεργασιών αγωγής, και ότι είναι δυνατόν, ανωμαλίες δυσκολίες στα ηλεκτρικά κύματα των φλοιωδών εγκεφαλικών στιβάδων να συντελούν συμβάλουν στη δυσλειτουργία διεργασιών για μάθηση (13,14,15).

Παρά τις παραπάνω διαπιστώσεις Παρα τα προαναφερθέντα, δεν έχει γίνει εφικτό δυνατό να αναλυθούν εμβαθυνθούν όλες οι περιπτώσεις Μαθησιακών Δυσκολιών Δυσχερειών μόνο κάτω από το πρίσμα της νευρολογικής προσέγγισης.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες Δυσχέρειες, με κυρίαρχη εξέχουσα τη δυσλεξία, παρουσιάζουν μια πλούσια συμπτωματολογία, με αρκετές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα υποκείμενα παιδιά.

Εκτός των αιτίων νευρολογικής φύσεως νευρολογικών αιτιών, άλλοι παράγοντες όπως η κληρονομικότητα, οι βιοχημικές διαταραχές, η προσβολή από τοξικές ουσίες, οι παρακωλύσεις στη μνήμη, η ακατάλληλη διδασκαλία και οι αγχογόνες συνθήκες διαδικασίες μάθησης, συνεξετάζοντας μελετώνται από κοινού, για να αποδώσουν το εύρος στάθμισης των Μαθησιακών Δυσκολιών Δυσχερειών (Παντελιάδου Σ. 1992)(16).

β. Χαρακτηριστικά Ε.Μ.Δ.* Μ.Δ και δυσλεξίας

Με βάση Σύμφωνα με τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις, (17,18,19,20) η δυσλεξία συνεξετάζεται ως διαταραχή δυσχέρεια μάθησης και αγωγής, στην οποία εντοπίζονται αντιληπτά χαρακτηριστικά επίδοσης, σε τρία επίπεδα:
α) Το επίπεδο των αναγνωστικών λαθών (εκμάθηση της ανάγνωσης)
β) Το επίπεδο των ορθογραφικών δυσκολιών (εκμάθηση γραφής - ορθογραφίας)
γ) Το επίπεδο των χαρακτηριστικών συμπεριφοράς

*Ε.Μ.Δ. Μ.Δ: Μαθησιακές Δυσκολίες Δυσχέρειες

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα αναγνωστικά λάθη περιλαμβάνονται εμπεριέχονται:

1.   Πρόσθεση, αφαίρεση ή επανάληψη γραμμάτων και συλλαβών
2.   Σύγχυση γραμμάτων με οπτική/ακουστική ομοιότητα
3.   Σύγχυση λέξεων με οπτική/ακουστική ομοιότητα
4.   Καθρεπτική ανάγνωση
5.   Προφορά ασυνήθιστων λέξεων ή ψευδολέξεων
6.   Συλλαβική ανάγνωση
7.   Παρεμβολή άσχετων φωνημάτων σε κενά λέξεων/προτάσεων
8.   Ελλιπής τήρηση τονισμού και στίξης
9.   Ανάγνωση χωρίς ρυθμό
10. Χρωματισμός της φωνής σε σημεία που δεν χρειάζεται
11. Αντικατάσταση λέξεων, κατά την ανάγνωση, με άλλες νοηματικά, συγγενείς όμοιες
12. Δυσχέρεια Δυσκολία επαναφοράς σε κάθε επόμενη γραμμή ανάγνωσης (από δεξιά προς αριστερά).
13. Εμφάνιση ιδιαζόντων λεκτικών σχημάτων (αυτοσχέδιων)
14. Συχνά λάθη προφοράς σε λέξεις με συμφωνικά συμπλέγματα
15. Ακανόνιστη, ά-ρυθμη αναπνοή στην εκτέλεση σημείων στίξεως


"ΑΠΡΟΣΕΚΤΟΣ ΣΥΧΝΑ, ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ ΠΟΤΕ"ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ - ΜΕΡΗ Α και Β
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Βάσεις Δεδομένων ΕΚΤ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΑΠΡΟΣΕΚΤΟΣ ΣΥΧΝΑ, ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ ΠΟΤΕ»
ΤΟΥ ΔΡ. ΣΗΦΗ ΚΟΥΡΑΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ


Βάση  Δεδομένων

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών


Ταυτότητα Εγγραφής:
014440
Τίτλος:

Διερεύνηση της μνήμης σε παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προχοχής / [υπό] Ιωσήφ Ε. Κουράκη

Μεταφρασμένος τίτλος παρεχόμενος από τον καταλογογράφο:
Examination of memory in children with attention deficit hyperactivity disorder
Συγγραφέας:

Κουράκης, Ιωσήφ Εμμανουήλ (070)
Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΗΡΑΚΛΕΙΟ), Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς (295)

Σημειώσεις:
Διατριβή (Δ.Δ.) -- Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Tομέας Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς, 2004
Θέματα:
Διαταραχή ελλειματικής προσοχής με υπερκινητικότητα
Λεκτική μνήμη
Χρόνος ανάκλησης
Χρόνος αντίδρασης
Μη λεκτική μνήμη
Αριστερό ημισφαίριο
Δεξιό ημισφαίριο
Attention deficit hyperactivity disorder
Verbal memory
Recall time
Reaction time
Non verbal memory
Left hemisphere
Right hemisphere

Ιστοσελίδα: 
http://argo.ekt.gr/Scripts/abekt_zgate.exe/zpresent?ws=0&wg=0&wgt=0&lang=ELL&attrset=1&id=1202113685_29&singlexmlreqs=0&setname=s1&startrec=3&reqrecs=1&reccomp=2&hits=3&forwhatpresent=-100 Συστατική επιστολή - σχόλιο  από τον Γενικό Γραμματέα
του  Υπουργείου Παιδείας κον Δημήτρη Πλατή, για το βιβλίο
 «Απρόσεκτος συχνά, αδιάφορος ποτέ»
  

  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡ. ΣΗΦΗ ΚΟΥΡΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ


Φύλλο Δευτέρας 17 - 12 - 2007
ΣΤΗΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

Αδιάφορος ποτέ !

*Ένας χρήσιμος οδηγός του παιδοψυχολόγου Dr. Σήφη Κουράκη, ο Γονεϊκός & Εκπαιδευτικός Κατάλογος Συμπεριφοράς & Μάθησης, με τίτλο «Απρόσεχτος συχνά, αδιάφορος ποτέ!», ο οποίος είναι μέρος πρωτότυπης -παγκόσμια- πανεπιστημιακής έρευνας, που ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε στον Τομέα Ψυχιατρικής & Επιστημών της Συμπεριφοράς της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2004, στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής, κυκλοφόρησε προ ημερών.

Οι οδηγίες αναφέρονται σε συμπεριφορές ορίων, προσαρμογής, παρορμητικότητας, απροσεξίας και μνήμης εργασίας (μαθησιακής μνήμης) «των φυσιολογικών» (με επαρκή νοημοσύνη) παιδιών, κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Για παραγγελίες του βιβλίου και επικοινωνία:

     ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
Δρ. Κουράκης Σήφης
   - Νευροψυχολόγος Παίδων - Παιδοψυχολόγος (Ph.D), Ψυχολόγος (B.Sc) - Παιδαγωγός (B.Sc), 
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ηρακλείου Κρήτης
    
Τηλ:  26310 - 55281,          6973-236476  -  ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
e-mail: kourakis123@yahoo.gr
site: kourakis.blogspot.com
Διάθεση της Ξενόγλωσσης Έκδοσης του βιβλίου "Απρόσεκτος Συχνά, Αδιάφορος Ποτέ" (Στοιχεία, συγγραφείς και copyright) ISBN: 978-960-89679-2-2

Research conclusions and instructions for teachers and parents
“Οten inattentive – never indifferent”

Copyright : Dr. Joseph E. Kourakis,
Child psychologist – Child neurophysiologist (Ph.D.),
Psychologist (B.Sc.), Educator (B.Sc.)

CHILD PSYCHOLOGY ADVISORY CENTRE
Branch: 8 11th of June –30100 -Agrinio- Tel.26410-20566

Statistical analysis, database processing:
Biostatistics Laboratory, Medical School, University of Crete
Konstantinos Katachanakis under the supervision of Dr. Ioannis Vlahonikolis

Supervision of psychological vocabulary : Chrysa Blaga, B.Sc., M.D.,

Clinical Psychologiste, Psychotherapist
(Université Paul- Valery,Montpellier- III, France)

Supervision of medical vocabulary : Grigorios Delaportas, M.S.,
Biomedical Engineering
(University of South Florida, USA)

Translation in English language: Afroditi Kalampoka
- Civil Sciences - Athens University Law School.
-She has worked extensively for the British Council.
- Has many years experience in translating written material from English , French, Spanish and vice versa.

Supervision for translation language: Raymond-Thomas Storey, F.L.A.
Relevant qualifications:
-Certificate of Education in English Language and English Literature (Cambridge)
-The Royal Society of Arts
- English Language
Completed editing projects include: - Promotional material for the Greek National Tourism Board
- European Union Speeches

A series of Greek travel and history books
All rights reserved. Parts of this publication
are only allowed to be used on the condition that the source is indicated.

Από το Test Δυσλεξίας του Βιβλίου με Τίτλο: "Ανίχνευση στον κόσμο των μαθησιακών διαταραχών"
                  Συγγραφέας: 
Ιωσήφ Κουράκης, Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝ, ISBN: 960-286-255-6
   Διατίθεται στο  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ    
Σταυροπούλου & Κάτση 11, 30200, Μεσολόγγι,  Τηλ. 26310 - 55281


"Απρόσεκτος συχνά, αδιάφορος ποτέ!", Γονεϊκός & Εκπαιδευτικός Κατάλογος Οδηγιών Συμπεριφοράς  Μάθησης (ΒΙΒΛΙΟ)

Συγγραφέας: Ιωσήφ Κουράκης (Παιδοψυχολόγος, Ψυχολόγος), ISBN: 978-960-89679-2-2

Πρωτότυπη Παγκόσμια Έρευνα Παιδοψυχολογίας
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Διατίθεται στο  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
Σταυροπούλου & Κάτση 11, 30200, Μεσολόγγι,  Τηλ. 26310 - 55281


"Απρόσεκτος συχνά, αδιάφορος ποτέ!", Γονεϊκός & Εκπαιδευτικός Κατάλογος Οδηγιών Συμπεριφοράς & Μάθησης (ΒΙΒΛΙΟ), Έκδοση: Αγγλική Γλώσσα

Συγγραφέας: Ιωσήφ Κουράκης (Παιδοψυχολόγος, Ψυχολόγος), ISBN: 978-960-89679-2-2

Πρωτότυπη Παγκόσμια Έρευνα Παιδοψυχολογίας
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«ΑΠΡΟΣΕΚΤΟΣ ΣΥΧΝΑ, ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ ΠΟΤΕ» ΑΠΟ ΤΟ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΛΛΑΔΟΣ


Θέμα έρευνας
Ημερομηνία υποβολής
Κωδικός
Επώνυμο ερευνητή
Επιστημονικός φορέας ερευνητή
Επιβλέπων καθηγητής
Πεδίο έρευνας
Κωδικός έρευνας άξονα
Επιδημιολογική έρευνα των νόσων του στόματος σε παιδιά που φοιτούν σε ειδικά σχολεία
1985-86
1
Αθανασούλη
Παν/μιο Αθηνών


1210
Οι επιμορφωτικές ανάγκες των δασκάλων στα Μαθηματικά που διδάσκουν
1985-86
2
Αντωνίου
Univ. of Wales
P.Athinson

500
Σχετικά με την ανάπτυξη των σύνθετων γνωστικών ικανοτήτων
1985-86
3
Δημητρίου
ΑΠΘ

Θεσ/νίκης
1200
Ορθογραφικά λάθη των μαθητών της ΣΤ' του δημοτικού σχολείου και της Α' τάξης του γυμνασίου
1985-86
4
Ζαμπεθάνης


Φθιώτιδας
610
Διερεύνηση της Βραχυχρόνιας Μνήμης σε παιδιά με και χωρίς διαταραχή προσοχής- υπερκινητικότητας, κατά τις διαδικασίες μάθησης
1999-2000
863
Κουράκης
Ιατρικη Σχολή Παν/μιο Κρήτης
Ν. Παρίτσης
Αττικής
1210

Site (ιστοσελίδα) στο internet του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδος όπου και υπάρχει αναρτημένος ο ανωτέρω πίνακας:
http://www.pi-schools.gr/structure/departments/tetet/ereynes.htm


Γονεϊκός και Εκπαιδευτικός Κατάλογος Οδηγιών Συμπεριφοράς και Μάθησης
«Απρόσεκτος συχνά, αδιάφορος ποτέ!» 

Copyright © Ιωσήφ Ε. Κουράκης

 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ   ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  
Τηλ:   26310 - 55281       (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)
e-mail: kourakis123@yahoo.gr
site: http://kourakis.blogspot.com


Στατιστική ανάλυση Διατριβής, Επεξεργασία Βάσης Δεδομένων:
Εργαστήριο Βιοστατιστικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης,
Κωνσταντίνος Καταχανάκης
υπό την εποπτεία Δρ. Ιωάννη Βλαχονικολή, Καθηγητή Βιοστατιστικής,
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Επιμέλεια Ψυχολογικών Όρων: Χρύσα Μπλάγκα, Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, Παν/μιο Paul Valery, Montpelier III, Γαλλία

Επιμέλεια Ιατρικών Όρων: Grigorios Delaportas, M.S. Biomedical Engineering
                                               (University of South Florida – USF)
                                               Adjunct Instructor, (St. Petersburg College, Florida)

Το παρόν βιβλίο διατίθεται από το Κέντρο Παιδοψυχολογίας – Συμβουλευτικής και στην Αγγλική γλώσσα.

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στοιχείων από το παρόν, μόνο εφόσον γίνεται μνεία της πηγής.

ISBN: 978-960-89679-0-8

Ιστοσελίδα Κέντρου Παιδοψυχολογίας: http://kourakis.blogspot.com
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8